Είστε υφιστάμενος ή νέος πελάτης της ZeniΘ, είτε στο ρεύμα, είτε στο αέριο, είτε και στα δύο; Σας παρέχουμε δωρεάν την υπηρεσία 24/7 Home Emergency, σε συνεργασία με την ΑΧΑ.

Η υπηρεσία σας προσφέρει επείγουσα τεχνική βοήθεια για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο (μέχρι 100τ.μ.).

*Επείγουσα ανάγκη: Πρόκειται για μια ζημιά επείγοντος χαρακτήρα που χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Οι καλύψεις αφορούν βλάβες σε εγκαταστάσεις :

graph2