Οφέλη Φυσικού Αερίου

Οικονομία: Το φυσικό αέριο προσφέρει εξοικονόμηση, συγκρινόμενο με άλλες πηγές ενέργειας, ενώ η καθαρή καύση του προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής στις συσκευές αερίου και έχει μικρό κόστος συντήρησης.

Άνεση, ανεξαρτησία και ευκολία χρήσης: Το φυσικό αέριο προσφέρει ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους χώρους χρήσης και ζεστό νερό όποια στιγμή κι αν το θελήσετε, στην επιθυμητή θερμοκρασία και χωρίς περιορισμούς ποσότητας. Επιπλέον, το φυσικό αέριο δίνει τη δυνατότητα πλήρους ανεξαρτησίας στη θέρμανση και είναι άμεσα διαθέσιμο χωρίς να απαιτούνται παραγγελίες. Είναι παράλληλα πρακτικό και ευέλικτο, καθώς οι εγκαταστάσεις του επιτρέπουν την ανακαίνιση και άλλες ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

Καθαριότητα & εξοικονόμηση χώρου: Οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) επιτρέπουν ευελιξία στην τοποθέτηση ενώ η απουσία δεξαμενής αποθήκευσης προσφέρει εξοικονόμηση χώρου.

Καλύτερη διαχείριση: Με το φυσικό αέριο γνωρίζετε άμεσα μέσω του μετρητή την ποσότητα που έχει καταναλωθεί και, σε αντίθεση με άλλα καύσιμα, πληρώνετε μετά τη χρήση του.

Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας

Φιλικό προς το περιβάλλον: Είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο καθώς δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.

Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχιοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης, όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ., οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων

Το φυσικό αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων (κύρια αποτελείται από μεθάνιο), το οποίο εξάγεται από τις υπόγειες κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Πρόκειται για κατ” εξοχήν οικολογική ενέργεια, αφού δεν περιέχει ενώσεις θείου, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Είναι η λιγότερο ρυπογόνος πρωτογενής πηγή ενέργειας που υπάρχει σήμερα! Απόλυτα φυσικό προϊόν, μη τοξικό, ελαφρύτερο από τον αέρα, άχρωμο  και άοσμο: η χαρακτηριστική οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του.

Το φυσικό αέριο παρέχει ευκολία, ανεξαρτησία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία με την μόνιμη και σταθερή παροχή του. Τα βασικά οφέλη της χρήσης του είναι:

Οικονομία: Συγκρινόμενο διαχρονικά με τις τιμές άλλων μορφών ενέργειας (πετρέλαιο, ρεύμα, κλπ.). Επιπλέον εξασφαλίζεται υψηλότερη απόδοση καύσης και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.).

Καλύτερη διαχείριση: Άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.

Εύχρηστο: Άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: Δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.

Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζονται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

Οικολογικό: Η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές και ρύπους.

Πρακτικό: Οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχιοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ.), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

Ανάλογα με την χρήση αντικαθιστά:

το πετρέλαιο θέρμανσης

το πετρέλαιο κίνησης

το ηλεκτρικό ρεύμα

το υγραέριο

το μαζούτ

ή συνδυασμό των αναφερομένων προϊόντων

Το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:

Παροχή ζεστού νερού χρήσης

Θέρμανση χώρων

Παραγωγή ατμού

Μαγείρεμα

Κλιματισμό

Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας)

Πλήθος Επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, αρτοποιία, εστιατόρια κ.α.)

Βιομηχανική Χρήση (κύρια για κάλυψη θερμικών αναγκών στην παραγωγική διαδικασία)

Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση των δικτύων διανομής και των εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών και η απλότητα των συσκευών στη χρήση τους το καθιστούν ασφαλές στη χρήση.

Η μεταφορά του φυσικού αερίου σε μεγάλες αποστάσεις, κυρίως από τις περιοχές ή τις χώρες που παράγεται, πραγματοποιείται μέσω αγωγών μεταφοράς υψηλής πίεσης σε αέρια μορφή και με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή*.

* (Ένα κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 κυβικά μέτρα αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση.)

Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο και ανήκει στην 2η κατηγορία των αερίων, ενώ τα υγραέρια είναι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες και ανήκουν στην 3η κατηγορία αντίστοιχα. Η σχετική πυκνότητα του φυσικού αερίου είναι μικρότερη από αυτή του αέρα (θεωρώντας αυτή του αέρα ίση με 1). Αυτή η διαφοροποίηση κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο, ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που σημαίνει ότι σε τυχόν διαφυγή το υγραέριο συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης.

kcal: είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. 1m3 Φυσικού Αερίου αντιστοιχεί σε 8,630 kcal (κατωτέρας θερμογόνου δύναμης) ή σε 9,590 kcal (ανωτέρας θερμογόνου δύναμης).

kW ή Kcal/h: είναι μονάδες μέτρησης ισχύος που χρησιμοποιούνται για την ονομαστική ισχύ των συσκευών. 1 kW ισούται με περίπου 860kcal/h.

KWh: είναι μονάδα ενέργειας. Δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε από μια συσκευή. 1 Nm3 Φυσικού Αερίου αντιστοιχεί σε 10,04 KWh ενέργειας (κατωτέρας θερμογόνου δύναμης) ή 11,15 KWh (ανωτέρας θερμογόνου δύναμης).

Η διάρκεια ζωής των ενεργειακών αποθεμάτων καθορίζεται από την προσφορά και την ζήτηση και βάσει των σημερινών δεδομένων εκτιμάται σε 65 χρόνια. Τα παγκόσμια αποθέματα του φυσικού αερίου ανέρχονται σε 2.000 ισοδύναμα δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου περίπου. Υπάρχουν όμως επιπλέον κοιτάσματα που δεν έχουν προσμετρηθεί στα αναφερόμενα στοιχεία. Η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου αναμένεται να αυξήσουν την ενεργειακή επάρκεια.

* Πηγή: BP Statistical Review of World Energy 2007 – στοιχεία του World Energy Council (WEC) 2007