Το προϊόν GAS HOME PACK απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων τους:

Παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής ενός προκαθορισμένου ποσού ανά μήνα.

Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου.

Χωρίς Εγγύηση. Οι χρεώσεις είναι οι ακόλουθες:

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ SMALL MEDIUM LARGE EXTRA LARGE
ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Μ3/ΕΤΟΣ 0-400 401 – 800 801 – 1600 1601 – 3200
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 24 ΕΥΡΩ 47 ΕΥΡΩ 90 ΕΥΡΩ 180 ΕΥΡΩ
 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ DUAL PACK 23 ΕΥΡΩ 46 ΕΥΡΩ 89 ΕΥΡΩ 178 ΕΥΡΩ

Graph8