Η GazGo Α.Ε διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και είναι σε θέση να εκπονεί μελέτες και επιβλέψεις σε πολλούς τομείς όπως

  • Θέρμανση
  • Κλιματισμός
  • Φυσικό Αέριο
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση
  • Εξοικονομώ κατ’οίκον
  • Φωτοβολταϊκά

καθώς και μελέτες ειδικού σκοπού

  • επιχειρηματικά σχέδια (business plans)
  • χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων,
  • μελέτες χρησιμότητας και κόστους/ωφέλειας,
  • διαχείριση έργων – project management.