Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση.

Επιβραβεύει την εμπρόθεσμη εξόφληση σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Μηνιαίο Πάγιο Χρέωση Ενέργειας
0,50 € 0,0914 €/kWh

 

Έκπτωση Συνέπειας

«Κορυφαίος Πελάτης»

15%

+ Έκπτωση

DUAL ENERGY

10%