Το προϊόν POWER BUSINESS 3, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση, και χρειάζονται διαφορετική χρέωση ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας, με σκοπό να μειώσει τα έξοδα τους, καθώς:

Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση.

Επιβραβεύει την εμπρόθεσμη εξόφληση σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

 

Μηνιαίο Πάγιο Χρέωση Ενέργειας Ημέρας Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
0,50 € 0,1043 €/kWh 0,0661 €/kWh

 

Έκπτωση Συνέπειας

«Κορυφαίος Πελάτης»

15%

+ Έκπτωση

DUAL ENERGY

10%