Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME MAX, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ανάγκη από υψηλές καταναλώσεις ρεύματος και ταυτόχρονα χαμηλή χρέωση ενέργειας kWh:

Προσφέρει πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας στην Προμήθεια Ρεύματος

Επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Μηνιαίο Πάγιο Χρέωση Ενέργειας
4,5 € 0,0800 €/kWh