Το προϊόν POWER HOME NIGHT, απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν μειωμένη χρέωση στην κατανάλωση νυχτερινού ρεύματος και:

Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση.

Επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

 

Μηνιαίο Πάγιο   Χρέωση Ενέργειας Ημέρας Χρέωση Ενέργειας Νύχτας Κατανάλωση

(kWh / 4μηνο)

Μονοφασική Παροχή Τριφασική Παροχή      
    0,0899 €/kWh 0,0661 €/kWh 0 – 2000
1 € 3 € 0,0899 €/kWh 0,0661 €/kWh 2000+