Το προϊόν POWER HOME, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και:
Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση.
Επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
Μηδενίζει την εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

KWh  ανά 4μηνο

Μονοφασική Παροχή Τριφασική Παροχή 0,0899 €/kWh 0 – 2000
1 € 3 € 0,0899 €/kWh

2000+

 

graph1