Ένας βασικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας είναι η σωστή συντήρηση του συστήματος που χρησιμοποιούμε.

Η εταιρία GazGo Α.Ε διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και προσφέρει συντηρήσεις σε διάφορα επίπεδα από απλή συντήρηση μέχρι και πολυετή συμβόλαια συντήρησης.
Οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι:

  • Καυστήρες Αερίου-Πετρελαίου
  • Καθαρισμοί – Αντικαταστάσεις καμινάδων
  • Αποξηλώσεις-GAS FREE Δεξαμενών
  • Ανακαινίσεις
  • Εξωτερική Θερμομόνωση
  • Κλιματιστικά
  • Φωτοβολταϊκά πάρκα